😍😍กิจกรรมรู้ทันโรค 😍😍

ตรวจวัดไข้นักเรียนตอนเช้า เพื่อตรวจหานักเรียนที่มีอาการเสี่ยง 👉ตัวร้อนอุณหภูมิ 37.5 องศา 👉มีน้ำมูกข้นเขียว 👉ไอมีเสมหะ เพื่อป้องกันการติดต่อกับนักเรียนคนอื่นๆ 💋ด้วยรักและห่วงใย💋 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts