top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมแนะแนว การดำน้ำ🌊

24 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ขอขอบคุณ คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 🌊🌊การดำน้ำเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด🌊🌊 🏊‍♀️🏊‍♀️ในกิจกรรมแนะแนวพี่ประถมค่ะ 


Recent Posts
Archive
bottom of page