เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🕌วัดปากน้ำละแม

24 กรกฎาคม 2561 🙏🙏เรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 🕌วัดปากน้ำละแม 😇😇ขอขอบคุณพระอาจารย์ใบฎีกา มนูญ จารุวัณโณ ให้ความรู้ ธรรมะสอนใจ กับเด็กๆอนุบาล1/1 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive