top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🙏🙏ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา🙏🙏

28 กรกฎาคม 2561 🙏🙏ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา🙏🙏 06.30 น.ร่วมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 17.00 น.ถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอละแม  


Recent Posts
Archive
bottom of page