🥧🥧โครงงานการงานอาชีพ 🥧🥧นักเรียนระดับชั้น ป.3<<วุ้นแฟนซี

🍮🍮เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 🍧🍧นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้และพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive