🏅🏅การแข่งขันงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 150 ปีวิทยาศาสตร์ไทย🏅

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งครูผู้ฝึกซ้อม และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive