<<กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันช

<<เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 🙏🙏คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเอื้ออำพน ร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทานโดยพร้อมเพรียงกัน🙏🙏 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive