รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันครู 2562

คำอบรม บ่มสอน ให้ผองศิษย์ ยังตราตรึง ดวงจิต มิห่างหาย จะกี่วัน กี่เดือน มิรู้คลาย มิจางหาย จากดวงจิต ศิษย์ยังจำ ทุกคำสอน ยังคอยเตือน สะเทือนจิต ให้หยุดคิด ว่าทำดี ไว้เถิดหนา มีต้นแบบ ที่ดี อยู่เรื่อยมา ศิษย์เลยมา วันทา บูชาครู ปล.ศิษย์มีครู 🙏🙏🙏 👉16 มกราคม คณะผู้บริหารคณะครูเข้าร่วมพิธีวันครู 2562 ณ โรงเรียนปิยะวัฒนาราม 


Recent Posts
Archive