👏🏻👏🏻โรงเรียนเอื้ออำพน ขอแสดงความยินดีกับ 👏🏻👏🏻🤗🤗ครอบครัวของเด็กหญิงเพิ่มพร โรจนารัตน์

👉ที่สอบได้โครงการพิเศษ ห้อง Gifted จากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 340 คน 👉โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนชั้นนำของภาคใต้ 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive