top of page
IMG_4765_edited
IMG_4880
IMG_4805_edited

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

         "หน้าที่ของโรงเรียนเอื้ออำพน  มุ่งเน้นเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม  เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
เกิดทักษะทั้งทางด้านภาษา และการดำรงชีวิต  สามารถ"คิดเป็น ทำเป็น" ผ่านการปฏิบัติจริง เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเต็มศักยภาพในอนาคต"

ก้าวแรก ก้าวสำคัญ

ในชั้นเตรียมอนุบาล  ถูกจัดไว้สำหรับเด็กอายุ 1.5-3  ปี  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าชั้นอนุบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ และพื้นฐานการเรียนรู้เบื้องต้น โดยห้องเรียนจะถูกจัดออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมนิทาน มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมหน่วยการเรียนรู้ โดยในห้องเรียนอุปกรณ์จะถูกคัดสรร จัดวางเป็นระเบียบให้เหมาะสมแก่วัย

 

คุณครูและพี่เลี้ยงทุกคนจะฝึกการทานนมกล่อง ดื่นนมจากแก้ว ฝึกการเข้าห้องน้ำ และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ ในวัยนี้ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ตัวอย่างกิจกรรมของชั้นเตรียมอนุบาล  มีดังนี้
 

  • กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

  • กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ

  • กิจกรรมนิทาน (ภาษาไทย  อังกฤษ  จีน)

  • กิจกรรมพื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น

  • กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Phonics, Nursery Rhyme)

  • กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้

  • การละเล่นบทบาทสมมติ

  • กิจกรรมวัฒนธรรมไทย

จำเป็นต้องเรียนเตรียมอนุบาลหรือไม่?

_DSC0371.jpg

 

โรงเรียนเตรียมอนุบาลช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับแนวคิดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง

 

ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับแนวคิดการเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อมที่มีโครงสร้าง กฎระเบียบ และห่างไกลจากผู้ปกครอง

หากพ่อแม่ทั้งสองเป็นคนทำงานทั้งคู่ การเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ศิลปะ และงานฝีมือ ดนตรี รวมถึง ละคร และการเล่านิทาน

 

ลูกจะได้มีโอกาสเข้าสังคมกับเด็ก ๆ คนอื่น
 

เด็กๆ ที่เข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะมีโอกาสมากมายที่จะเข้าสังคมกับเด็กๆ ในวัยเดียวกัน สิ่งนี้จะช่วยสอนให้เด็กมีทักษะทางสังคมที่สำคัญๆ รวมถึงการสื่อสารผ่านคำพูด และที่ไม่ได้ผ่านคำพูด  เด็กๆ ที่มีปัญหากลัวผู้คนจะได้รับประโยชน์จากการได้สัมผัสกับเด็กๆ ในวัยเดียวกัน และผู้ใหญ่อย่างเป็นประจำ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

 

เริ่มการเรียนรู้ทางวิชาการ

 

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลข ตัวอักษร และรูปร่างในสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ การส่งเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เพื่อให้คุณแน่ใจว่าลูกมีพื้นฐานที่ดีเพียงพอก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล

 

 

 

bottom of page