top of page

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ห้องสมุด เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านการอ่าน
 

ห้องสมุดโรงเรียนเอื้ออำพน  จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด​

 

ทางโรงเรียนเอื้ออำพนได้จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้ทั้งคุณครู นักเรียน  

 

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยเป็นหนังสื่อที่ได้รับการคัดเลือก และยอมรับโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   อาทิ หนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือดี สร้างคนดี หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศ หนังสือดีสำหรับเด็กในโครงการหนังสือเล่มแรก หนังสือในโครงการคัดสรร 108 หนังสือดี

 

สระว่ายน้ำ

 

โรงเรียนเเอื้ออำพน ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่สมบูรณ์   หากแต่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง สมวัย  

 

การว่ายน้ำเป็นหนึ่งในการเล่นและการออกกำลังกายได้ทุกส่วนของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายได้มีพัฒนาการที่ดี เพิ่มความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และมีวินัยพร้อมสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ  มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองป้องกันการจมนำ้ 

_DSC0987.jpg

สนามเด็กเล่น
 

เปิดโลกแห่งความสนุกและความสุข สนามเด็กเล่นซึ่งตั้งอยู่ในที่ร่ม มีพื้นที่กว้างขวาง สีสันสวยงาม มีเครื่องเล่นที่กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ พร้อมคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เด็กๆ วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่น โดยเครื่องเล่นของโรงเรียนทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก จึงทำให้ผู้ปกครองวางใจได้ในความปลอดภัย เด็กๆ จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขหลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในห้องเรียน

ห้องพยาบาล
 

ห้องพยาบาลมียา อุปกรณ์จัดวางอย่างเป็นระบบและมีครูผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์ ผู้ปกครองสามารถวางใจและเชื่อถือในการดูแลและให้คำแนะนำทางด้านพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ ห้องพยาบาลอยู่จุดศูนย์กลางของโรงเรียน ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่อาจเกิดอุบัติเหตุอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

Safety

* คุณครูที่มีประสบการณ์และมีความรัก ดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี (ห้องละ 2 ท่าน)
 

* กล้องวงจรปิดหน้าห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน (มีผู้ตรวจสอบ ติดตาม 24 ชม.)
 

* ดูแล ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ
 

* ระบบการดูแลรับ-ส่งนักเรียนที่เข้มงวดและปลอดภัย (บัตรรับนักเรียน)
 

* มีกรมธรรม์อุบัติเหตุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 

* ห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจำตลอดเวลา
 

* ซ้อมป้องกันอุบัติภัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ถังน้ำยาเคมี สายฉีดน้ำ และสัญญาณเตือนภัยตามจุดต่างๆ

หอพัก

 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้เด็กๆ มีดังนี้

1. ภายในห้องพัก  มีเตียง  ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ สำหรับทุกคน

2. ภายนอกห้องพัก มีห้องนั่งเล่นส่วนรวม มีส่ิงอำนวยความสะดวก ได้แก่ ตู้เย็น โต๊ะ     ทานอาหาร    โต๊ะอ่านหนังสือ หนังสืออ่านเสริม สื่อการเรียนรู้  เป็นต้น

3. รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน 18 มื้อต่อสัปดาห์

4. กล้องวงจรปิด รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

กิจกรรมหอพัก

 
06.00 น.  ออกกำลังกายยามเช้า

06.30 น.  อาบน้ำแต่งตัว

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.30 – 15.30 น.  ทำการเรียนการสอน

16.30 น. ออกกำลังกาย (ว่ายน้ำ ฟุตบอล เป็นต้น)       17.30น.  รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน (มีครูดูแล)

20.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ เข้านอน

bottom of page