ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

😍😍ประชุมผู้ปกครอง 😍😍ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1-ป.6 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 61 เวลา 13.00-15.30 น.เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปี 2561 😍😍ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนในครั้งนี้มากนะคะ😘😘


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive