กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พระคุณคร

พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้ ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศีย เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทีย ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไก ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอ เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใ ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทั ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณคร


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive