top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561

⭐️⭐️ตามแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ถือป้ายประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด❌❌ 😍😍ขอขอบคุณ คุณตำรวจสถานีตำรวจภูธรละแม ที่มาช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในวันนี้นะคะ 


Recent Posts
Archive
bottom of page