🍲🍲วันนี้กับวิชาการงานอาชีพนักเรียน ป.5

🍲🍲วันนี้กับวิชาการงานอาชีพป.5 เรื่องการประกอบอาหารหวาน🍲🍲 ซึ้งได้ให้เด็กๆได้ทำขนมโคซึ้งเป็นอาหารพื้นเมืองของปักษ์ใต้😍😍 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive