🎉🎉มอบรางวัลเด็กดีประจำเดือนกรกฎาคม🎉🎉

🤩🤩Student of the Month - นักเรียนดีเด่น 🤗🤗Hard worker/ responsible - นักเรียนผู้มีความรับผิดชอบ 🤗🤗Good behavior Hard worker/ responsible - นักเรียนผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 🤩🤩Best in penmanship - นักเรียนเขียนสวย 🤗🤗Top Spellers: - นักเรียนคะแนนสูงสุด การสะกดคำ 


ดาวน์โหลดเอกสาร
Recent Posts
Archive