top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

🏆🏆การแข่งขันจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธา

ความภูมิใจของโรงเรียนเอื้ออำพน รับเหรียญรางวัล 100%🥇🥇 👍🏻👍🏻ขอแสดงความชื่นชมเด็กๆ คุณครูผู้สอนทุกๆคน ที่ตั้งใจฝึกฝนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนเด็กๆ และไว้ใจโรงเรียนเอื้ออำพนเสมอมาค่ะ เราจะไม่หยุดพัฒนา❤️❤️ 


Recent Posts
Archive
bottom of page