top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

😍😍พิธีมอบเกียรติบัตรจากผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ได้สร้างชื่อเสีย

😍😍พิธีมอบเกียรติบัตรจากผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน🤩🤩 ❤️ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจและให้โอกาสทางโรงเรียนได้ฝึกซ้อมเด็กนักเรียนทุกๆคน ❤️❤️ 😍😍และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเทสุดตัวในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ 💪🏻💪🏻โรงเรียนจะไม่หยุดพัฒนา ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน เราจะมุ่งพัฒนาในทุกๆด้านให้ดียิ่งๆขึ้นไป 


Recent Posts
Archive
bottom of page