top of page
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ตัวแทนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 🎉🎉เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 🥇2 เหรียญทอง 🥈4 เหรียญเงิน 🥉6 เหรียญทองแ 


Recent Posts
Archive
bottom of page