top of page
IMG_0003_edited
944891_1220449491338567_7277189373356241485_n_edited
IMG_3206_edited_edited
IMG_1184_edited_edited
IMG_3200

การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด

ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก   


- เนลสัน แมนเดลา -  อดีตประธานาธิปดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้

WHY US?

ครูมืออาชีพ

สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย 

ปูทางสู่ความสำเร็จ

หลากหลายกิจกรรม

เอื้ออำพน คัดสรรครูมืออาชีพ ที่พร้อมให้ความรู้ และการดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ตามความเชื่อ ปรัชญา และทฤษฎีการศึกษาของโรงเรียน

การจัดบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น ร่มรื่น ปลอดภัย และ หลากหลาย เอื้ออำพนสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายนำ้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า ห้องศูนย์สื่อ    

การเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนเกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับสร้างเสริมทักษะคิดเป็น ทำเป็น เกิดความรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงทักษะทางภาษา ไทย จีน และอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เอื้ออำพน มุ่งเน้นวิชาการ ควบคู่กับกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ อาทิ กิจกรรมว่ายนำ้ ศิลปะ ดนตรี และทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

 

 

โรงเรียนเอื้ออำพน

ปัญญาเป็นรัตนะของเด็กรุ่นใหม่  

ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่กว่าการปลูกฝังให้คิดเป็นและรู้จักพึ่งพาตนเอง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

คะแนน O-NET ยอดเยี่ยม

"อันดับ 1"

คะแนนโอเน็ต (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลคะแนนรวม  

ยอดเยี่ยมเป็น"อันดับ ๑"

ในระดับจังหวัดชุมพร

การประกันคุณภาพการศึกษา

"ระดับดีมาก"

ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผลการประเมินใน "ระดับดีมาก"

 

มาตรฐานการศึกษา

"ระดับประเทศ"

 

 

สถานศึกษาได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองคุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษาใน "ระดับประเทศ"

O-NET 100 เต็ม

🎉 ONET คณิตศาสตร์ 💯 เต็ม 🎉

ด.ช. วรัชนน เจริญวงศ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถทำ ผลคะแนน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 💯 คะแนน
 

ความภูมิใจของคุณครูวิมล 
และครอบครัวเอื้ออำพน ทุกคน

  • Black Twitter Icon

แชมป์อันดับ 1
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับภาคใต้

แชมป์อันดับ 1 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับภาคใต้
จากโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาอังกฤษ (IEP)

ด.ญ. ภัทรภร แซ่เล้า

ระดับชั้น ป. 1 - 3 
ด.ช. ไมเคิล เคนเนอร์ดี้ แฮมเม็ท
ระดับชั้น ป. 4 - 6 

 

  • Black Twitter Icon

ขอร่วมแสดงความยินดี

โีรงเรียนสวนศรีวิทยา

ด.ช. ตนุภัทร  นาคนวล

1.jpg

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ด.ช.ตนุภัทร        นาคนวล

15.jpg

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ด.ช. นวพล  รอดชนะ

17.jpg

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ด.ช. ไมเคิล   ลากุลศานต์

18.jpg

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ด.ญ. เพิ่มพร  โรจนารัตน์

11.jpg

โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ด.ช. อิทธิ์  เหล่าบัณฑิต

3.jpg

โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ด.ญ. อิศวรา  เนตรเจริญ

14.jpg

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ด.ช. นันทภพ เสมอหน้า

กิจกรรมล่าสุด
16 พ.ค.

เปิดทำการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561

2 พ.ค.

เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 2561

23 เม.ษ.

อบรมพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

         156 หมู่ 6  ตำบลละแม  อำเภอ      

         ละแม  จังหวัด ชุมพร 86170

 

         077-587-122      
         081-565-2421

 

         info.euaumpon@gmail.com

 

ติดตามเรา
  • Wix Facebook page
  • line

LINE ID :  0880036031

 

bottom of page